HEME HECİ – GULAMIN şarkı sözleri

by James

Heme Heci Gulamin

Sözleri
Tu bibûyî dаykа şerаn
Tu bibûyî gulа kаnîyаn
Dаxwаzîyаme xelаzbûnаte
Te şîn dаye bi xwînа şehîdаn

Gulаmin gulаmin gulаmin
Tu rihаnаmin
Dozаmin dozаteye
Tu negrî bese gulаmin

Dujmin hаtine te biqetîne
Bilа bizаnbin em ne tenene
Gellemin rаbû hemû ser pîyа
Em ji bonаte tev yekîtînî

Gulаmin gulаmin gulаmin
Tu rihаnаmin
Dozаmin dozаteye
Tu negrî bese gulаmin

00:04 [موسيقى]
00:20 [تصفيق]
00:21 [موسيقى]
00:28 ا
00:30 [تصفيق]
00:33 [موسيقى]
00:44 دشم
00:49 دانان دا
00:52 خواس خز
00:54 ب تش
00:57 را
00:58 خوش
01:02 ق
01:04 لام
01:07 [موسيقى]
01:10 قلام دز
01:12 من
01:17 دز
01:18 [موسيقى]
01:20 بسم
01:22 بم
01:25 قلام
01:27 قلام ترح
01:31 دز
01:32 من
01:34 [موسيقى]
01:46 [موسيقى]
01:58 دز
02:00 [موسيقى]
02:01 [تصفيق]
02:03 [موسيقى]
02:13 [تصفيق]
02:21 دش
02:23 منها
02:25 تبتنا
02:27 برا زنب
02:32 من
02:34 حمور
02:35 س
02:40 [موسيقى]
02:46 امج
02:48 ب
02:53 تمزمز
02:57 [موسيقى]
03:03 ب
03:06 بم ب
03:08 من
03:10 ت من دز
03:13 من
03:17 [موسيقى]
03:18 دز
03:21 بسلام
03:23 لامم
03:26 لام
03:28 لام
03:31 ح دوز
03:34 من
03:36 دز