Dek Ulik – Boya Je Alpaka (Lirik Lagu) lirik lagu

by James

Dek Ulik – Boya Je Alpaka (Lirik Lagu)
Ini Teksnya

Rikala Tresnan Iraga
Nedeng Mabunga
Kausik Papineh Rerama
Tanpa Salah Tanpa Dosa
Nunden Tiang Jani
Ngamegatin Tresna ❤❤
Ngajak I Beli
Tunanganne Sayangang…..

Yen Apa Kaden Pelih
Iraga Ne Malu
Reramane Sungsut Ring Hati ❤❤
Mengorahang Tusing Setuju
Tiang Magegelan
Ngajak I Beli
Apakeh Arta Ne Sanget Anggona Ukuran

Meme Bapa Nang Je Tolih
Tiang Be Kelih
Apa Kanti Matresna
Meme Bapa Ne Nentuang
Rase Hidup Tiange Tanpa Guna
Yening Buka Keto
Boya Tiang Bani Alpaka
Krana Tiang Sanget Tresna