Ahmet Yurt Dede – Eşrefoğlu Al Haberi #EşrefoğluAlHaberi #anadolununkayıpşarkısı #alevi #alevicanlar şarkı sözleri

by James

Eşrefoğlu Al Haberi

Ahmet Yurt Dede

Anadolu’nun kayıp şarkısı

Şarkı Sözleri

Eşrefoğlu al haberi
Bahçe biziz gül bizdedir

Biz de Mevla’nın kuluyuz
Biz de Mevla’nın kuluyuz
Yetmiş iki dil bizdedir

Erlik midir eri yormak
Irak yoldan haber sormak
Cennette on sekiz ırmak
Coşkun akan sel bizdedir

Adam vardır cismi semiz
Adam vardır cismi semiz
Abdest alır olmaz temiz

Halkı tan eylemek nemiz
Halkı tan eylemek nemiz
Cümle, cümle, cümle
Bilcümle vebal bizdedir

Erenler gerçeğiyiz
Has bahçenin çiçeğiyiz
Köçeği Hacıbektaş’ın
Edep erkan yol bizdedir

Arı vardır uçup gezer
Arı vardır uçup gezer
Teni tenden seçip gezer

O can bizden kaçıp gezer
O can bizden kaçıp gezer
Arı biziz bal bizdedir

Hasan Dede’m kuldur
Manayı söyleyen dildir

Elif Hakk’a doğru yoldur
Cim ararsan dal bizdedir
Dal bizdedir